Editorial Board

Editor-in-chief

Hiroyuki SHIMADA (National Center for Geriatrics and Gerontology)

Editorial Board

 • Takehiko DOI (National Center for Geriatrics and Gerontology)
 • Kazuhiro HARADA (Kibi International University)
 • Hiroyuki HASHIDATE (Kyorin University)
 • Daisuke HIGUCHI(Takasaki University of Health and Welfare.)
 • Tome IKEZOE (Kansai Medical University)
 • Tomoya ISHIGAKI(Nagoya Gakuin University)
 • Fuminari KANEKO (Tokyo Metropolitan University)
 • Tatsuya KASUYAMA(Health Science University)
 • Kenichi KONO (International University of Health and Welfare)
 • Ryo KOZU (Nagasaki University)
 • Masafumi KUBOTA (Kanazawa University)
 • Yasuaki KUSUMOTO (Fukushima Medical University)
 • Noriaki MAEDA (Hiroshima University)
 • Hyuma MAKIZAKO (Kagoshima University)
 • Shinichiro MORISHITA (Fukushima Medical University)
 • Hideki MORIYAMA(Kobe University)
 • Ken MURAMATSU (Kyorin University)
 • Koutatsu NAGAI(Hyogo Medical University)
 • Yasuhide NAKAYAMA (The Jikei University School of Medicine)
 • Ippei NOJIMA (Shinshu University)
 • Junya OZAWA(Hiroshima International University)
 • Harutoshi SAKAKIMA (Kagoshima University)
 • Kenichi SUGAWARA (Kanagawa University of Human Services)
 • Makoto TAKAHASHI(Hiroshima University)
 • Hiroshige TATEUCHI (Kyoto University)
 • Eiki TSUSHIMA (Hirosaki University)
 • Masayuki UCHI (Toho University Omori Medical Center)
 • Minoru YAMADA (Tsukuba University)
 • Tomofumi YAMAGUCHI (Juntendo University)

Editorial Advisory Board

 • Yoshiteru AKEZAKI
 • Mutsuaki EDAMA
 • Yoshihiro FUKUMOTO
 • Tatsuya HIRASE
 • Junichiro INOUE
 • Mizuri ISHIDA
 • Kentaro KAMIYA
 • Keisuke KAWAKAMI
 • Nobuhiro KITO
 • Masayoshi KUBO
 • Hideaki MATSUO
 • Shu MORIOKA
 • Kazuaki NAGASAKA
 • Kazuki NAKANISHI
 • Manabu NANKAKU
 • Masafumi NOZOE
 • Rei ONO
 • Masakazu SAITOH
 • Risa SUZUKI
 • Yasuyuki TAKAKURA
 • Shigeo TANABE
 • Koki TOMIDA
 • Kota TSUTSUMIMOTO
 • Susumu URAKAWA
 • Masami YOKOGAWA
 • Masaya ANAN
 • Hidemi FUJINO
 • Masatoshi HANADA
 • Hiroto HONDA
 • Yu INOUE
 • Kazuhiro IZAWA
 • Osamu KATAYAMA
 • Yuriko KIHARA
 • Ryoji KIYAMA
 • Hiroshi MAEJIMA
 • Saori MIYAGISHIMA
 • Tomoyuki MORISAWA
 • Toru NAKA
 • Jiro NAKANO
 • Tomohiko NISHIGAMI
 • Shinya OGAYA
 • Michihiro OSUMI
 • Noboru SEKIYA
 • Megumi SUMIZONO
 • Minoru TABATA
 • Akiyoshi TAKAMI
 • Takako TANAKA
 • Atsuhiro TSUBAKI
 • Shintaro UEHARA
 • Shigeru USUDA
 • Tatsuki YOSHIMATSU
 • Tadayoshi ASAKA
 • Hiroyuki FUJISAWA
 • Yumi HIGUCHI
 • Hikaru IHIRA
 • Kazuto ISHIDA
 • Naoto KAMIDE
 • Michitaka KATO
 • Ippei KITADE
 • Makoto KOMIYA
 • Tadamitsu MATSUDA
 • Toshiaki MIYAMOTO
 • Motoyoshi MORISHITA
 • Masatoshi NAKAMURA
 • Tatsuya NAKANOWATARI
 • Satoshi NOBUSAKO
 • Yohei OKADA
 • Shotaro OTSUKA
 • Hisato SUGATA
 • Kazuaki SUYAMA
 • Satoshi TAKAGI
 • Katsuhiko TAKATORI
 • Masashi TANIGUCHI
 • Toshiya TSURUSAKI
 • Kazuki UEMURA
 • Satoru WATANABE
ISSN 2189-8448
Current Issue
2022 Vol.25 Issue 2